En viktig faktor när det gäller att förstå matkulturen i Pakistan är begreppet halal. Det avgör vad en muslim får och inte får äta.

Halal är ett begrepp som har setts i många svenska nyhetstexter de senaste åren, och rört upp en del känslor. Men vad innebär egentligen halal? Om ordet får mer och mer uppmärksamhet i Sverige har det i Pakistan varit viktigt så länge att befolkningen där sällan tänker på det. Allt som säljs på marknaderna och i butikerna där är med största sannolikhet halal.Slakteri Pakistan

Enligt islam är vissa livsmedel haram, alltså inte tillåtna. Dit hör griskött, alkohol, blod och livsmedel som innehåller blod, kadaver och självdöda djur samt djur som har dödats på brutala sätt, som strypning eller klubbning. Det finns dock en regel som säger att man får äta även livsmedel som är haram om det handlar om att överleva. På många sätt liknar de muslimska reglerna för vad man får äta det judiska, som brukar kallas kosher.

Förbudet mot att förtära griskött gör också att många muslimer undviker gelatin, som oftast görs av grisskinn, och mononatriumglutamat, som kan tillverkas med hjälp av enzymer från grisfett.

Halalslakt

De flesta vet idag att fläskkött och alkohol är haram. Det som får mest uppmärksamhet i medierna är dock den slaktmetod som förordas enligt reglerna för islamiskt kosthåll. För att kött ska vara halal ska det ha tillägnats Allah vid slakten. I praktiken innebär detta att djuret ska slaktas med huvudet vänt mot Mecka, och att slaktaren ska läsa upp den islamiska trosbekännelsen innan halspulsådern kapas.

Att djuret dödas genom att halspulsådern skärs av låter brutalt, men det går till på samma sätt även i svenska slakterier som inte utför halalslakt. Först bedövas djuret, med gas, elektricitet eller genom att en bult slås in i hjärnan. Sedan kapas halspulsådern. Djuret förblöder alltså, men eftersom det är bedövat känner det inget. Att inte bedöva djuret först är förbjudet i Sverige, och de flesta muslimer anser att det är halal med bedövning.